Telefon :
Belgegeçer :
TUBA ÜNSAL
Fakülte Sekreteri

tunsal@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

HAMZA DUMAN
Şef

hamzaduman@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

METE AYGÜL
Bilgisayar İşletmeni

meteaygul@cumhuriyet.edu.tr.

Dahili:

NERMİN ARSLAN
Bilgisayar İşletmeni

nerminarslan@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

ÖMER YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni

omeryilmaz@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 3356

YUSUF KAYA
Bilgisayar İşletmeni

yusufkaya@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 3354

SAİD FURKAN DEMİR
Canlı Model ( Geçici Personel )

Dahili:

AHMET SERVET ÖZKAN
Hizmetli

aozkan@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

AYŞE ALTUNTAŞ ERDİŞ
Hizmetli

a.altuntas@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

DİLEK YILDIRIM
Temizlik Personeli

dilekyildirim@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

FIRAT BOZPOLAT
Büro Personeli

fbozpolat@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

KADİR KERİM ÇELEBİ
Temizlik Personeli

kcelebi@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: