Genel Tanıtım


Bakanlar Kurulu'nun 16.12.2011 tarihinde almış olduğu karara (Karar Sayısı: 2011/2605) ilişkin olarak 10.01.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanması ile kurulmuş olan Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile 1999 yılında kurulmuş olan Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resmi Gazete’nin 17.04.2019 tarihli ve 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na bağlı olarak kapatılmıştır. Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi ile Güzel sanatlar Fakültesi’nin kapatılarak yerlerine Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 18.04.2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırmalar ve araştırmaların yayına dönüştürülmesini ön planda tutan bir fakülte olarak; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; hür ve bilimsel düşünce gücüne ve açık bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, özgürlükçü, beden zihin, ahlâk ve duygu bakımından sağlıklı olarak gelişmiş, yetenek ve donanımlarıyla yurt kalkınmasına katkı sağlayacak, maddi ve manevi kültürel değerlerine sahip çıkan ve bu değerleri koruyup yücelten bireyler yetiştirmeyi temel görev olarak kabul etmektedir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir, risk alır. Fakültemiz faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder. Fakültemiz; çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir, geleceğe ümitle bakar ve faaliyetlerinde toplum yararını gözetir.

Yeni kurulmuş olan fakültemiz bünyesinde Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Grafik Sanatlar, Geleneksel Türk Sanatları, Peyzaj Mimarlığı ve Kültür Varlıklarını Koruma-Onarım bölümleri bulunmaktadır. Fakültemiz bünyesinde şu anda 4 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 21 akademik personel ile 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şef , 4 Memur ve 2 Hizmetli ve 3 Sürekli İşçi olmak üzere toplam 11 kişilik idari personel bulunmaktadır.

Yukarı