Misyon - Vizyon


Misyonumuz ve vizyonumuz; lisans ve lisansüstü düzeyde, çağdaş bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında en ileri eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerine yönelik gereksinimleri sağlayarak, yaratıcı, estetik, çözüm üretebilen ve evrensel bilme katkı yapan bilim insanları, sanatçılar ve uzmanlar yetiştirmektir. Bu misyon doğrultusunda, bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında, disiplinler arası sinerjiyi yaratabilen, ileri düzeyde eğitim ve araştırma olanakları ile topluma liderlik yapabilen bilim insanı ve uzmanlar yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde onur duyulan ve tercih edilen lider bir kurum olma amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yukarı