İletişim


Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

 

Dekan Vekili         

: Prof. Dr. Baki KESKİN

Telefon

: +90 (346) 219 10 10-219 15 60/3351

 

Dekan Yardımcısı

: Dr. Öğr. Üyesi Gamze Fahriye PEHLİVAN

Telefon       

: +90 (346) 219 10 10-219 15 60/3352

 

Dekan Yardımcısı

: Doç. Dr. Hülya KAYNAR

Telefon                 

: +90 (346) 219 10 10-219 15 60/3384

 

Fakülte Sekreteri

: Tuba ÜNSAL

Telefon                 

: +90 (346) 219 10 10-219 15 60/3353

 

Belgegeçer 

: +90 (346) 219 13 10

Elektronik Posta

: mgstf@cumhuriyet.edu.tr

Yazışma Adresi

: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım  Fakültesi Dekanlığı 58140, Kampüs, Merkez/SİVAS

 

Web İçerik Sorumlusu            : 

CAN BÜLENT KARAKUŞ

Web İçerik Sorumlusu :  CAN BÜLENT KARAKUŞ
 
Yukarı