MİMARLIK, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ "ŞEHİRCİLİK ÇALIŞTAYI"

Haber Tarihi :   28.12.2021

Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından "Şehircilik Çalıştayı" düzenlendi. Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda gerçekleşen programa Rektör Danışmanımız Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki Keskin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayda Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki Keskin bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Keskin; “Dış paydaşlarımız olan Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve çeşitli firmalarla Şehir Bölge Planlama Bölümü tarafından ilkini düzenleyeceğimiz Sivas Merkez İlçe ve Çevresine Yönelik Şehircilik Çalıştayı’nın yanı sıra birçok çalışma yaptık. Hocalarımız ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri tarafından Sivas Merkez İlçeye yönelik arazi kullanımı ve yapısı ile konut alanlarına yönelik çalışmalar ele alındı. Elde edilen verilerin sistematik olarak kullanılması ve küçük-büyük ölçekli kentsel yapıların planlı kent gelişimi açısından örnek model oluşması amaçlanmıştır. Bu programı hazırlayan değerli hocalarıma öğrencilerime teşekkür ediyorum.” dedi. Ardından konuşan Şehir Bölge Planlama Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Enver Cenan İnce ise, “Çalıştayın amacı arazi kullanım dokusu ile kentsel yatırımlar arasındaki uyumun Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden bilimsel yöntemlerle değerlendirmektir.” diyerek program hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

İki oturum şeklinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda “Sivas Merkez İlçe ve Çevresine Yönelik Şehircilik Çalıştayı” ele alınırken ikinci oturumunda ise; “Sivas Merkez İlçe ve Çevresine Yönelik Optimum Yerleşebilir Alanların Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemi Üzerinden Belirlenmesine Yönelik Şehircilik Çalıştayı” değerlendirildi.

Yukarı