Telefon : +90 346 219 1560
Belgegeçer : +90 (346) 219 13 10
 Mimarlık Bölümü Tarihi Çevre Analizi Stüdyosu Dersi Kapsamında Sivas'ın Divriği İlçesinde Yapılmış Olan Alan Çalışması

Sivas’ın Divriği ilçesinin tarihi ve kültürel potansiyelini tespit etmek, analiz etmek, değerlendirmek ve korunmasına yönelik öneri geliştirmek üzere, Fakültemiz Mimarlık Bölümü, 15 Ekim 2019 tarihinde, Tarihi Çevre Analizi Stüdyosu dersi kapsamında bir alan çalışması gerçekleştirmiştir. Restorasyon Anabilim Dalı öğretim elemanlarının yürütücülüğünde düzenlenen çalışmaya 60 öğrenci katılmıştır. Divriği Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, geleneksel Divriği konaklarının yoğun olduğu bölge, çalışma alanı olarak belirlenerek, öncelikle tarihi çevreyi anlamaya yönelik tespit çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın devamında, seçilmiş olan bölgede yer alan yapıların durumundan, sokak donatılarına kadar her detay incelenerek belgelenmiştir. Ayrıca belirlenen sokaklarda siluet çalışmaları da yapılmıştır. Öğrenciler, hem kentsel tarihi bir dokuyu yerinde inceleme, hem de bölge halkıyla görüşmeler yaparak geleneksel doku ve ögelerini daha iyi tanıma imkânı elde etmiştir. Çalışmanın sonucunda ise elde edilen veriler değerlendirilerek, tarihi çevrenin iyileştirilmesi amacıyla öneriler geliştirilecektir. Çalışma kapsamında desteğini esirgemeyen tüm kurumlara teşekkür ederiz.