GRAFİK SANATLAR BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. DR. AYŞE KARABEY TEKİN’İN “YİTİK” HEYKEL SERGİSİ

Haber Tarihi :   09.11.2021

İnsanlar yaşamları boyunca farklı nedenlerden dolayı yaşadığı alanlardan ayrılmak durumunda kalmışlardır. Bu ayrılık insanlar arasında çok yönlü etkileri de beraberinde getirmiştir. İçinde bulundukları kültüre ve kişisel olana ait olan bellek ile yaşadıkları alanlarla ilişki kurmakta onlara anlamlar yüklemekte ve içinde bulundukları bu alanlarda oluşturdukları anlatılar aracılığıyla kimliklerini oluşturmaktadırlar. İnsanlar için  “Kimim?” , “Kimiz?” sorusunu akla getiren bellek, birey için yaşamının belli bir periyodunu (hatıralarını) anımsatırken bazen de yaşananlardan kaynaklanan topluluğun geçmişini anımsatan toplumsal hafızanın bir parçası olabilir. İnsana dair olan sosyal kültürel alanlarda birçok etkisi bulunan ve yaşanan bu yitimler terk edilen ve yerleşilen yeni alanlarla birlikte insana dair olan fiziksel yitimin yanı sıra kültürel yitimi de içeren bu sürece üç boyutlu çalışmaları ile tanıklık eden Dr. Ayşe Karabey Tekin’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

DEKANLIK

 

Yukarı